Ứng dụng Chrome đã bị ngừng từ năm 2022

Like Page Nhận Phim Hay Mõi Ngày

0
21

Gần đây, Google đã công bố lịch trình "cái chết" cho Ứng dụng Chrome và Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Trước đó vào năm 2016, Google đã công bố kế hoạch "tiêu diệt" các ứng dụng của bên thứ ba cho trình duyệt Chrome (được gọi là Ứng dụng Chrome). Sau gần 4 năm, công ty gần đây đã lên lịch cụ thể trong kế hoạch xóa Ứng dụng Chrome khỏi Windows, macOS, Linux và Chrome OS.

Theo Engadget, Cửa hàng Chrome trực tuyến sẽ ngừng chấp nhận các ứng dụng mới từ tháng 3 năm nay, nhưng các ứng dụng hiện tại vẫn sẽ được cập nhật cho đến tháng 6 năm 2022.

Trên Windows, Linux và macOS, Google sẽ ngừng hỗ trợ Ứng dụng Chrome bắt đầu từ tháng 6 năm 2020. Người dùng Chrome Enterprise và Chrome Education Upgrage vẫn có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng này cho đến cuối năm nay.

Kể từ tháng 6 năm 2021, Ứng dụng Chrome trên Chrome OS sẽ ngừng hoạt động. Tương tự, người dùng Chrome Enterprise và Chrome Education Upgrage có thể sử dụng chúng cho năm sau. Kể từ tháng 6 năm 2022, Ứng dụng Chrome sẽ ngừng hoạt động trên toàn bộ thiết bị.

Theo Engadget, Google cho biết việc giết Ứng dụng Chrome là hợp lý vì các ứng dụng web đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây. Do đó, người dùng có thể xử lý hầu hết các tác vụ cơ bản thông qua các ứng dụng web thay vì Ứng dụng Chrome.

  Thông tin thêm về Galaxy S11: 5 phiên bản khác nhau, màn hình lớn hơn nhiều

Google cũng cung cấp các hướng dẫn để giúp các lập trình viên di chuyển các ứng dụng của họ lên web hoặc tối ưu hóa các ứng dụng Android để hoạt động trên Chrome OS. Họ cũng có thể phát triển các tiện ích mở rộng cho Chrome.

Phúc Thịnh