Đề thi 2 học kỳ thi trò chơi với nhau

0
60

Tham khảo bài viết và văn bản 8 phần của họ. Phần cứng của phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm và phần mềm. Một phần của chúng

Đọc sách (3.0 điểm)

Phần mềm và phần mềm

chính thống

Hòa Vô Đông trung lưu,

Ăn mặc của chúng tôi

Nhân hạ chí

Ánh sáng và tối giản.

Câu 1 (2,0 điểm)

googletag.cmd.push (function () {googletag.display ('div-gpt-ad-1555987644155-0');});

1. Viết lại một chút Con voi tên bài thơ. Ai là tranh luận?

2. mô hình của chúng tôi

Câu 2 (1,0 điểm)

1. câu hai câu (một câu và đôi và câu). Câu trần và câu cảm thán bạn có thể làm gì?

Luyện kim (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

Vui lòng với một phần văn bản (100-150 từ) có nghĩa là một phần của Việt Nam.

Câu 2 (5,0 điểm)

Phần cứng văn bản của ngôn ngữ: "Sách là sáng tạo và sáng tạo của trẻ em". Một phần của chúng

  5 cách để trích xuất âm thanh từ video Facebook không cần phần mềm