Bài kiểm tra cuối kì môn Vật lý trường trung học Mao Khê 8: Sự truyền nhiệt nào xảy ra đối lưu trong chất nào?

Like Page Nhận Phim Hay Mõi Ngày

0
156

Bài kiểm tra cuối kì 2 môn vật lý lớp 8 tại trường trung học Mao Khe I đã được Dethikiemtra.com cập nhật tại đây. Bài kiểm tra bao gồm hai phần của bài kiểm tra và bài tiểu luận sau: Đối lưu là một dạng truyền nhiệt xảy ra ở chất nào?


Phần 1: Nhiều lựa chọn (4,0 điểm – 0,5 điểm cho mỗi câu trả lời đúng)
Chọn câu trả lời đúng trong bài học
Câu hỏi 1. Đối lưu là một hình thức truyền nhiệt xảy ra trong những chất nào?
A. Chỉ ở dạng lỏng
B. Chỉ trong khí
C. Chỉ có chất lỏng và chất khí
D. Trong chất rắn, chất lỏng và chất khí
Câu hỏi 2. Điều nào sau đây không phải là nguyên tử hay phân tử?
A. Chuyển động liên tục
B. Chỉ tiềm năng, không có động năng
C. Chuyển động càng nhanh, nhiệt độ của vật càng cao
D. giữa các nguyên tử và phân tử tạo nên các vật thể có khoảng cách
Câu 3. Chọn đáp án đúng. Để di chuyển một đối tượng lên, mọi người sử dụng nhiều cách. Có cách nào để mang lại lợi ích cho chúng ta?
A. Sử dụng ròng rọc động
B. Sử dụng ròng rọc cố định
C. Sử dụng mặt phẳng nghiêng
D. Không có cách nào cho lợi ích công cộng
Câu 4. Phát biểu nào sau đây về nhiệt của vật không đúng?
A. Năng lượng nhiệt của vật là tổng động năng và thế năng của vật
B. Năng lượng của một vật là một dạng năng lượng
C. Năng lượng của một vật thể là năng lượng của một vật thể mọi lúc
D. Năng lượng nhiệt của vật thể là tổng động năng của các phân tử tạo nên vật thể
Câu 5: Một học sinh kéo đều một xô nước 60N từ giếng sâu 6m để mất 0,5 phút. Sức mạnh của lực kéo là:
A. 360W
B. 720W
C. 180W
D. 12W
Câu 6. Đơn vị cơ khí là
A. Jun (J)
B. Niuton (N)
C. Yến mạch (W)
D. Paxcan (Pa)
Câu 7. Nhiệt được truyền từ bếp đến người đứng gần bếp chủ yếu bằng phương tiện
A. Đối lưu
B. bức xạ nhiệt
C. Độ dẫn nhiệt
D. Độ dẫn nhiệt và đối lưu
Câu 8. Vui lòng chọn câu trả lời đúng: Tại sao quả bóng được buộc chặt trong một thời gian dài?
A. Vì khi không khí thổi, không khí từ miệng đến bóng bay nóng, sau đó lạnh dần co lại.
B. Vì sao su có tính đàn hồi nên sau khi được thổi, chúng tự động co lại
C. Vì không khí nhẹ nên có thể ra khỏi vị trí
D. Vì các phân tử phá vỡ quả bóng bằng một khoảng cách, các phân tử không khí có thể đi qua nó thoát ra
Phần II. Bài luận (6.0 điểm)
Câu hỏi 1 (1,5 điểm) Tại sao trong phòng kín có quạt thông gió, quạt thường được đặt cao? Nếu quạt được thay thế bằng điều hòa thì nên đặt ở đâu? Tại sao?
Câu hỏi 2 (1,5 điểm) Các chất được tạo ra như thế nào? Để ngăn chặn gián cắn quần áo, mọi người thường để băng phiến trong tủ quần áo. Khi mở tủ, chúng ta thấy mùi thơm của băng phiến. Hãy giải thích tại sao?
Câu 3 (3 điểm) Một người giảm 420g chì ở nhiệt độ 100 độ C xuống 260g nước ở nhiệt độ 58 độ C, khiến nước nóng lên tới 60 độ C. thải nhiệt ra môi trường bên ngoài. Hãy tính
a) Nhiệt độ của chì khi có sự cân bằng nhiệt
b) Nhiệt trong nước lấy?
c) Nhiệt dung riêng của chì?

  Top 6 anime hay cho những ai thích suy ngẫm về cuộc sống